niedziela, 28 września 2014

Krosno z Ulicy Wiązów/ The Loom from Elm Street

Dzisiaj, zamiast dłuższej notki, parę fotek i wielka radość - nareszcie kupiłam krosno! Znalazłam je na angielskim ebayu. Poprzedni właściciel mieszkał na Alei Wiązów - prawie jak ulica Wiązów. Imię dla krosna było zatem łatwo wybrać - Panie i Panowie, oto Freddie!

Today, instead of long post, will be few pictures and big happiness - I finally bought a loom! I found it on English ebay. Previous owner lived on Elm Avenue - almost like Elm Street, so name for loom was obvious - Ladies and Gentelmen, that is Freddie!


Freddie jest czteronicielnicowym krosnem stołowym (nie mam pojęcia, jakiej marki, nie znalazłam na nim żadnych oznaczeń). Zależało mi bardzo na upolowaniu takiego z czterema nicielnicami, bo dzięki temu mogłabym tworzyć tkaniny o pięknych splotach popularnych w Średniowieczu - takich jak jodełka czy diament. Miałam nadzieję znaleźć coś niewielkiego i łatwego w transporcie, nie udało mi się to do końca, ale mam nadzieję, że w razie konieczności przeprowadzki dam radę rozmontować krosno na czynniki pierwsze.

Freddie is four shaft table loom (I did not find any sign of mark). I was especially interested in finding loom with four shafts, because it would allow me make fabric with a lot of twills popular in Medieval, like diamond twill or herringbone. I hoped to find something little, easy to transport - this plan wasn't fulfilled in 100 percent, but I hope that in case of moving I will manage with dismantle this.Zaczęłam tkać, używając osnowy przygotowanej przez poprzedniego właściciela (usunęłam tylko te części, które były zerwane). Mój pierwszy utkaniec jest naprawdę koszmarny, ale mam nadzieję, że gdy nabiorę wprawy, będzie lepiej :) Na razie bawię się, używając jako nici wątkowej różnych rodzajów wełny, także tej sprzędzionej przeze mnie.

I started weaving, using warp prepared by previous owner (I only had to remove part of threads, because there were destroyed). My first work is really nightmare, but I hope that in future it will be better :) At this moment I make experiments using different types wools to weave (also this spinned by me).


Mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła się tu chwalić stertami swoich tkanin :)
I hope that in future I could present here a lot of my fabrics :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz