piątek, 19 września 2014

Abbots Bromley Horn Dance

Dzisiaj będzie wpis trochę obok głównej tematyki bloga (chociaż tak nie do końca, jak się później okaże :)). Jak Szanowni Czytelnicy wiedzą (albo i nie) niżej podpisana od ponad roku siedzi na emigracji w Wielkiej Brytanii. Kraj to wielce ciekawy, z długą historią i niezwykle bogatym folklorem, który zafascynował mnie niemal od pierwszych chwil pobytu tutaj.
Jednym z najciekawszych zwyczajów, który chciałam zobaczyć na własne oczy, od kiedy tylko o nim przeczytałam, był Horn Dance - Taniec z Rogami.


Today note will be a little off the main blog topic (but not completely, as it will turn later :) As My Dear Readers know (or not) for more than year I live in Great Britain. It is very interesting country, with long history and rich foklore, which fascinated me from first whiles of my stay here. Abbots Bromley Horn Dance was one of the most interesting habits that I wanted to see with my own eyes since I read about it.


Abbots Bromley w hrabstwie Staffordshire jest niewielką miejscowością, urokliwą, spokojną i cichą - przez cały rok, z wyjątkiem poniedziałku przypadającego po pierwszej niedzieli po czwartym września. Wówczas rankiem przy kościele Św. Mikołaja gromadzi się grupka tancerzy, ubranych w staroświeckie kostiumy. W grupie jest także im mężczyzna w kostiumie konia - Hobby Horse, chłopiec dzierżący w dłoni zabawkowy łuk - Bowman, mężczyzna przebrany za kobietę - Maid Marian, a także ubrany w pstrokate szaty Błazen - Fool. Towarzyszą im muzycy, zazwyczaj jeden z nich grający na organkach.

Abbots Bromley in Staffordshire is a small town, a charming, peaceful and quiet - whole the year, with the exception of Monday followed by the first Sunday after the fourth of September. Then in the morning near the St. Nicolas church a group of dancers gathers, dressed in old-fashioned costumes. In the group is also the man in the suit horse - Hobby Horse, boy handing in hand a toy bow - Bowman, a man dressed as a woman - Maid Marian, and man dressed in very coloured garments - Fool. They are accompanied by musicians, usually one of them playing the melodeon.

Muzycy
The Musicians

Hobby Horse

Łucznik
The Bowman

Zanim rozpocznie się taniec, wszyscy udają się do kościoła, gdzie na specjalnych stojakach zawieszone są główne rekwizyty dzisiejszego spektaklu - reniferze rogi. Malowane na biało i czarno, z przymocowanymi uchwytami i nadzwyczaj ciężkie - ważą od 16 do 25 funtów, czyli od ok. 7 do 11,5 kg. Od nich to wywodzi się nazwa tańca.

Before the dance, all people go to the church, where on special racks main requisites of today's show are hung. There are reindeer horns, painted on white and black, with handles, and quite heavy: from 16 to 25 lbs (approx 7 to 11,5 kg). From them name of dance come.

Rogi we własnej...osobie?
The Horns Themselves

Podjąwszy rogi, tancerze ruszają w drogę. Obchodzą pobliskie wioski, puby i dwory. Wielokrotnie zatrzymują się i przy akompaniamencie radosnej muzyki wykonują tradycyjny taniec, wznosząc rogi i krążąc wokół siebie. Figury są bardzo proste, wykonuje się je raczej powoli, a całość przypominała mi (nie obeznanej z tematyką) tańce historyczne w rodzaju Praczek.

After taking horns, dancers go forward. They go around nearby villages, manors and pubs. Often they stop and, with accompany of cheerful music, they perform traditional dance, carrying the horns and come around themselves. Dance is quite simple and performed slowly, and their figures remind me (although I am not an expert) historical dances in kind of branle.
Na sam początek w kościele niestety się spóźniłam, ale dogoniłam tancerzy już w trakcie trasy. Wraz z nimi przemierzałam krainę znaną jako Midlands - Środkową Anglię.. Niezapomniane miejsce, z łagodnie falującymi wzgórzami i wielkimi, rozrośniętymi dębami, wziętymi wprost z obrazków z bajek. 
Przez cały dzień grupa pokonuje około dziesięciu mil, ja całą tę trasę przeszłam na piechotę, ale tancerze i większa część obserwatorów niektóre odcinki pokonywali samochodami - cóż, uroki współczesności...

I was unfortunately late for beggining in church, but I caught up dancers during their way and with them I went along Midlands. It was unforgettable land, with picturesque views and big, old oaks, like taking straightly from fairy tales.
Through all day group come through about ten miles. All this distance I went on my foot, but dancers and more of viewers went by cars - well, sign of modern times...

Stare dęby
Old Oak Trees


Mieszkańcy farm życzliwie przyjmują tancerzy, wynoszą im (i przy okazji towarzyszącemu orszakowi) poczęstunek: ciastka, paszteciki z mięsem, kawę, poncz domowej roboty i piwo. Zwłaszcza piwo. W dworze rodziny Bagot, przez długie lata właścicieli okolicznych ziem, tancerze podejmowani są obiadem (niestety, na obiad szarzy widzowie już się nie załapują:))

Residents of farms kindly treat dancers, they (and also accompanying procession) are given snacks: cookies, pies with meat, coffee, homemade punch and beer. Especially beer. In court of the Bagot family - who were for many years the owners surrounding lands, dancers are treated by dinner (unfortunately, only dancers, not common people :))

Poncz domowej roboty :)
Homemade punch :)


Tancerze na dworze rodziny Bagot
The Dancers at Baggots Manor

Wieczorem grupa wraca do Abbots Bromley, a rogi trafiają z powrotem do kościoła, w którym przechowywane są przez pozostałe dni w roku.

In the evening the came back to Abbots Bromley, and horns go back to the church in which they are kept through the rest of year.

Z powrotem w Abbots Bromley
Back in Abbots Bromley

Miejsce w kościele, gdzie przechowywane są rogi
Place for horns in church

Nie wiadomo jak stary jest zwyczaj. Pierwsza pisemna wzmianka o tańcu pochodzi z XVII wieku (z dzieła Roberta Plota Natural History of Staffordshire), ale same rogi mają około tysiąca lat (dokładnie - pochodzą z ok. 1065 roku plus minus 80 lat). Takie wyniki dało datowanie radiowęglowe wykonane przez Wydział Geologii Birmingham University (możliwe dzięki temu, że w 1976 jeden z rogów został przez przypadek złamany). I tutaj mamy zapowiadany na początku notki akcent zgodny z główną myślą bloga - w XI wieku w Anglii nie żyły renifery, więc rogi musiały być skądś importowane. Skąd? Najprawdopodobniej ze Skandynawii, jako że Staffordshire w tamtych czasach było pod władztwem duńskim. I tutaj powstaje pole do zabawy intelekturalnej - po co ten import? Czy importowano tylko rogi? Czy w samym zwyczaju można odnaleźć jakieś skandynawskie akcenty?

Nobody knows how old is the custom. Firs direct written reference to the dance appear in 17th century (it comes from Robert Plot's Natural History of Staffordshire) but horns have about 1000 years (they are from 1065 more or less 80 years). It is according to carbon dating made by Department of Geological Sciences at Birmingham University (possible because one of horns was accidentally broken in 1976). Here we have accent connecting with main blog's topic, about which I wrote on the beggining of note - in the XI century reindeers didn't live in England, so horns must be imported from other land. The most probable place is Scandinavia, because thousand years ago Danish rule extended into Staffordshire. And we have possibility of intelectual play - why horns were imported? For which purpose? Could we find any Scandinavian traces in Horn Dance?

Trochę informacji o Horn Dance na ścianie pubu :)
Some information about Horn Dance history on the pub's wall :)

Właściwie bowiem nikt nie zna przyczyn tańca, chociaż hipotez jest wiele. Przypuszcza się, że Horn Dance wywodzi się z obrzędów mających zapewnić powodzenie na łowach, niektórzy widzą w nim z kolei ślady rytuałów druidycznych. To pierwsze jest o tyle prawdopodobne, że dawniej taniec wykonywano w czasie jarmarku świętego Bartłomieja, akurat na rozpoczęcie jesiennego sezonu polowań.

Nobody exactly knows what are reasons of dance. Mainly it is suggested that roots of Horn Dance were old rituals made to bring good luck on hunting, but some people even think that it is a surviving Druidic rite. This first explanation sounds quite sensible, because in old times dance was performed during Barthelmy Fair, on the begging of autumn hunting season.


Aby dotrzeć do Abbots Bromley, pokonałam wiele mil. ale nie rozczarowałam się. Miałam okazję doświadczyć czegoś autentycznego, interesującego i zdecydowanie wartego całej podróży.

I went through long miles to get to Abbot Bromley, but I wasn't disappointed. I saw something autenthic, interesting, definitely worth all this journey.Każdy, kto chciałby przyjechać i obejrzeć taniec na własnej oczy, znajdzie mnóstwo pożytecznych informacji na stronie Abbots Bromley
Fort those, who want came on their own and see dance on their own eyes, very useful is Abbots Bromley website.

Informacje o Horn Dance na podstawie publikacji:
Information about Abbots Bromley Horn Dance taken from:

Marc Alexander, A Companion to the Folklore, Myths & Customs of Britain, Bath, 2002

1 komentarz:

  1. Muszę przyznać, że jestem zaintrygowana. Teraz jeszcze bardziej mam ochotę odwiedzić Wyspy.

    Pozdrawiam!

    OdpowiedzUsuń